Misja

Obieramy kierunek na Świnoujście i to tutaj będziemy się skupiać na realizowaniu pomysłów z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców.

Wierzymy, że jakość życia każdego człowieka jest ważna dla całego społeczeństwa. Aby to osiągnąć, oddziałujemy zarówno poprzez wspomaganie rozwoju budownictwa i infrastruktury, jak i za pośrednictwem wspierania zrównoważonej i harmonijnej działalności gmin.

Szczególny nacisk kładziemy na:
a) Inspirowanie mieszkańców miasta Świnoujście do podejmowania działalności gospodarczej,
b) Promocja ekologii i ochrony środowiska,
c) Wzrost potencjału ludzkiego i rozwój osobisty

Wierzymy, że postęp we wszystkich dziedzinach życia jest ważny i pożądany, ale nie może dokonać się bez wkładu jednostek. Dlatego ufamy, że rozwój każdego człowieka jest możliwy i potrzebny.
Dążymy do jego wspierania poprzez pomoc w lepszym wykorzystywaniu potencjału tkwiącego w ludziach i nauce.

Szczególny nacisk kładziemy na:
a) Krzewienia myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju miasta Świnoujście,
b) Upowszechniania wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie,
c) Inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Świnoujście,
d) Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców miasta Świnoujście w życiu publicznym,
e) Propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców Świnoujścia,
f) Promocja turystyki, kultury fizycznej i sportu,